Archive for category UML

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.9)

1.1. Thiết kế giao diện

1.1.1. MainForm

1.1.2. LoginFormĐọc tiếp »

,

2 phản hồi

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.8)

1.1. Thiết kế các gói


1.2. Thiết kế dữ liệu

Đọc tiếp »

,

2 phản hồi

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.7)

1. Thiết kế hệ thống

1.1. Biểu đồ lớp toàn hệ thống

Đọc tiếp »

,

%(count) bình luận

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.6)

1.5. UC-008 Change own infor

1.6. UC-009 Add user

Đọc tiếp »

,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.5)

Giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống

1. Phân tích

Các biểu đồ tuần tự theo một số Use case chính của hệ thống

1.1. UC-001 Login

1.2. UC-002 Input daily infor & UC-006 View infor

Đọc tiếp »

,

2 phản hồi

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.4)

2.8. UC-008 Change own infor

2.8.1. Tóm tắt

Người dùng chọn chức năng sửa thông tin cá nhân

2.8.2. Tiền điều kiện

Thực hiện UC-001 Login

2.8.3. Hậu điều kiện

2.8.4. Luồng sự kiện

2.8.4.1.Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin cá nhân
2
Hệ thống hiển thị giao diện quản lý thông tin cá nhân, với các thông tin của người dùng
3
Người dùng nhập thông tin và chọn lưu thông tin
4
Hệ thống lưu thông tin
5
Hiển thị thông báo thành công
6
Kết thúc UC

2.8.4.2.Luồng rẽ nhánh

2.8.4.2.1. Luồng thứ nhất

Bước
Đặc tả
1
Ứng dụng lưu thông tin có lỗi (CSDL)
2
Hiển thị thông báo lỗi
3
Kết thúc UC

2.8.4.2.2. Luồng thứ hai

Bước
Đặc tả
1
Người dùng hủy yêu cầu cập nhât
2
Hiển thị giao diện chính
3
Kết thúc UC

Đọc tiếp »

,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.3)

2.3. UC-003 Finish monthly infor

2.3.1. Tóm tắt

Người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin tổng thu trong tháng

2.3.2. Tiền điều kiện

Thực hiện thành công UC-001 Login

2.3.3. Hậu điều kiện

2.3.4. Luồng sự kiện

2.3.4.1.Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Người dùng chọn menu cập nhật thông tin tổng thu trong tháng
2
Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin: tháng, tổng tiền, ghi chú…
3
Người dùng chọn tháng cần nhập
4
Ứng dụng kiểm tra dữ liệu của tháng vừa chọn, nếu đã có dữ liệu thì hiển thị dữ liệu đã có, cho phép người dùng bổ sung, nếu chưa có dữ liệu thì hiển thị giao diện trống
5
Người dùng nhập thông tin, chọn lưu thông tin
6
Ứng dụng lưu thông tin
7
Hiển thị thông báo thành công
8
Kết thúc UC

2.3.4.2.Luồng rẽ nhánh

2.3.4.2.1. Luồng thứ nhất

Bước
Đặc tả
1
Người dùng chưa đăng nhập
2
Ứng dụng không cho phép chọn chức năng cập nhật thông tin
3
Kết thúc UC

2.3.4.2.2. Luồng thứ hai

Bước
Đặc tả
1
Người dùng hủy yêu cầu cập nhật
2
Ứng dụng quay trở lại giao diện chính
3
Kết thúc UC

2.3.4.2.3. Luồng thứ ba

Bước
Đặc tả
1
Ứng dụng cập nhật thông tin không thành công (lỗi CSDL)
2
Hiển thị thông báo lỗi
3
Kết thúc UC

Đọc tiếp »

,

2 phản hồi

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.2)

Giai đoạn Khảo sát yêu cầu hệ thống

1. Tổng quan Use case

1.1. Tác nhân


Editor
Người sử dụng ứng dụng với vai trò là Editor
Admin
Người sử dụng ứng dụng với vai trò là Admin

1.2. Biểu đồ Use case

Biểu đồ tổng quát use case toàn hệ thống

Đọc tiếp »

,

%(count) bình luận

Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.1)

Lâu rồi không có bài mô liên quan tới công việc cả, giờ lôi cái “đơn đặt hàng” của chú mi ra phá chơi

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Xây dựng một ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân hằng ngày, hoạt động trên máy tính và cả điện thoại di động
Tên của dự án là Daily Money Management – Viết tắt là D2M

1.2. Các định nghĩa, viết tắt

D2M PC Ứng dụng hoạt động trên máy tính
D2M Mobile Ứng dụng hoạt động trên di động
UC Use case

2. Yêu cầu hệ thống

2.1. Tổng quan

D2M PC là một ứng dụng chạy trên máy tính, cho phép người sử dụng thực hiện các chức năng chính sau:
cập nhật thông tin chi tiêu theo từng ngày, thông tin chi tiêu bao gồm: ngày chi, nội dung chi, chi phí, ghi chú cho nội dung chi. Ứng dụng sẽ tự động tính tổng chi tiêu mỗi khi người dùng nhập chi phí
D2M PC cho phép người dùng xem thông tin chi tiêu theo từng ngày hoặc thống kê thông tin chi tiêu theo tháng, theo giai đoạn (từ ngày đến ngày), sau khi thống kê, ứng dụng sẽ vẽ biểu đồ cột thống kê. Khi người dùng click vào từng cột (theo ngày) ứng dụng sẽ hiển thị thông tin chi tiêu trong ngày đó
D2M cho phép người dùng nhập vào tổng thu trong tháng (có thể mặc định), đến cuối tháng, người dùng có thể tổng kết lại chi tiêu và tính lại số tiền còn thừa của mỗi tháng
Người dùng mỗi khi muốn sử dụng chức năng nhập thông tin chi tiêu hằng ngày, hoặc thông tin tổng thu trong tháng phải đăng nhập vào ứng dụng. Hệ thống user của ứng dụng được phân thành 2 nhóm quyền: admin và editor, nhóm editor được phép thực hiện các chức năng cập nhật thông tin, nhóm admin ngoài chức năng của editor còn có thêm chức năng quản lý user: thêm, cập nhật, xóa…
Mỗi user có thể quản lý thông tin của mình thông qua chức năng quản lý user: thay đổi tên, mật khẩu đăng nhập
Mỗi khi user cập nhật thông tin chi tiêu trong ngày, ứng dụng sẽ lưu lại thông tin này do ai cập nhật lần sau cùng.
Khi không làm việc với ứng dụng, người dùng có thể chọn đăng xuất (nếu đã đăng nhập) hoặc chuyển ứng dụng về khay hệ thống hoặc thoát hẳn ứng dụng.
D2M Mobile cho phép người dùng (cái này để phase 2 đi, anh mần hết không nổi)
cập nhật thông tin chi tiêu theo từng ngày như D2M PC tương tự như D2M PC
thống kế chi tiêu theo từng ngày, không cho phép thống kê theo giai đoạn, không vẽ biểu đồ thống kê
đồng bộ với dữ liệu từ D2M PC

2.2. Các chức năng chi tiết

2.2.1. D2M PC

2.2.1.1.Cập nhật thông tin chi tiêu

Người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin chi tiêu, chọn ngày cần nhập thông tin (ứng dụng mặc định hiển thị ngày hiện tại của hệ thống)
Hệ thống hiển thị giao diện cập nhật thông tin chi tiêu: ngày tháng, danh sách gồm các hàng và cột cho phép người dùng nhập (nội dung chi, chi phí, ghi chú), trong phần nội dung chi có chức năng gợi nhớ (sẽ lưu một số các nội dung chi từ trước và được bổ sung khi có nội dung chi mới làm chức năng gợi nhớ cho người dùng)
Người dùng chọn lưu thông tin, ứng dụng sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu

2.2.1.2.Tổng kết chi tiêu cuối tháng

Chức năng này cho phép người dùng nhập vào tổng thu của tháng, mỗi ngày khi cập nhật chi tiêu, số tiền này sẽ được trừ đi dần
Cuối tháng, nếu số tiền trong tháng còn dư, ứng dụng cho phép người dùng nhập vào nội dung xử lý cho số tiền này (tiết kiệm, chuyển sang tháng sau…)

2.2.1.3.Thống kê tình hình chi tiêu

Chức năng này cho phép người dùng nhập vào một khoảng thời gian (từ ngày đến ngày) để thống kê xem tình hình chi tiêu của mình trong giai đoạn đó
Sau khi thống kê, ứng dụng sẽ vẽ biểu đồ dạng cột từng ngày, khi người dùng click vào mỗi cột, ứng dụng sẽ popup thông tin chi tiêu của ngày tương ứng
Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin chi tiêu trong một tháng, số tiền còn lại trong tháng, và nội dung sử dụng số tiền thừa của tháng đó

2.2.2. D2M Mobile

Phát triển trong phase 2

2.3. Môi trường thực hiện

2.3.1. Yêu cầu Software

  • Ngôn ngữ phát triển: C#, .Net framework 2.0
  • Môi trường phát triển: Hệ điều hành Microsoft Window, sử dụng IDE Visual Studio 2005
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft Access

2.3.2. Yêu cầu Hardware

Chú coi anh tổng hợp lại rứa có OK chưa, tiếp theo anh mần tới luôn nhé

Các bạn quan tâm thì mình có thể gửi các tài liệu đầy đủ của quá trình đặc tả, phân tích ứng dụng này qua email, các bạn để lại email hoặc gửi mail cho mình, mình sẽ send những tài liệu này (file .doc)

,

29 phản hồi

Hệ thống làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến (P.6)

2.4. Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết

Đọc tiếp »

,

5 phản hồi