Configure and create a new Google App Engine project on Eclipse

1. Prepare
I’m using
– MAC OS Maverick 10.9
– Eclipse Kepler 4.3
– Google App Engine Plugin for Eclipse
– Google App Engine SDK 1.9.3
– JDK 1.7: GAE 1.9.3 only supports JDK 1.6 and 1.7
2. Checking configuration
a. Checking JRE Path
– Preference\Java\Installed JREs
– Check the checkbox of JDK 1.7

gae_01

 

– If JREs isn’t installed, we can Add new

 

gae_02

b. Checking Google App Engine Server (Server Runtime enviroment)
– Preference\Server\Runtime Enviroments

gae_03

 

– If Google App Engine SDK isn’t setup, we can Add new

gae_04

 

– Chose Configure SDKs and browser to Location of Google App Engine SDK (now is 1.9.3)

gae_05

– Chose JRE is JDK 1.7 that we chosen above
3. Create and Run Google App Engine Project
a. Create Project
– File\New\Project..
– Chose Google

gae_06

 

gae_07

– I don’t need using Google Web ToolKit
– Project’s structure after click Finish

gae_08

 

gae_09
b. Run Project
– After we create new Project, eclipse will auto create one Run Configuration

gae_10

– We won’t use this Configuration, we will delete this Configuration and Add new Configuration

gae_11

– And change it name to old name (MyGAEExam) if you want
– Select Arguments tab, we will see new Program arguments to run our Project
o Port=8888: we will use port 8888 for GAE server

 

gae_12

– Open web.xml file we will see url-mapping for servlet that we want to run: mygaeexam

gae_13

– Run our app on Browser

gae_14

  1. #1 by nanichi on Tháng Tám 18, 2014 - 22:57

    website nội dung nghèo nàn, nhạt nhẽo không bằng blog ngày xưa bạn viết bạn ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: