Chuyển blog

Mấy bữa nay thấy wordpress chậm quá nên quyết định chuyển sang Blogspot.

Mọi người quan tâm thì ghé thăm nhé: http://mobile-kungfu.blogspot.com/

Thanks all!

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Configure and create a new Google App Engine project on Eclipse

1. Prepare
I’m using
– MAC OS Maverick 10.9
– Eclipse Kepler 4.3
– Google App Engine Plugin for Eclipse
– Google App Engine SDK 1.9.3
– JDK 1.7: GAE 1.9.3 only supports JDK 1.6 and 1.7
2. Checking configuration
a. Checking JRE Path
– Preference\Java\Installed JREs
– Check the checkbox of JDK 1.7

Đọc tiếp »

1 phản hồi

iPhone: Tìm hiểu lập trình iPhone với ứng dụng HelloWorld

Ở phần này giả sử chúng ta đã cài đặt Xcode 4 (phiên bản hiện tại là 4.6.3) trên máy tính có cài hệ điều hành MAC OS

Ví dụ sau đây ta tạo một ứng dụng hiển thị một câu “Hello World !” khi người dùng Tap vào button Say trên màn hình.

Tạo project mới, có nhiều template cho các loại ứng dụng khác nhau, ở đây ta chọn template cơ bản nhất Empty Application

Đọc tiếp »

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

iPhone: Tìm hiểu kiến trúc của một ứng dụng iPhone

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tổng quan kiến trúc của một ứng dụng iPhone như thế nào.

Đọc tiếp »

1 phản hồi

CANNshine: Pharaoh’s Dices game for iOS

Các bạn trải nghiệm game mới của mình nhé

Tên: Pharaoh’s Dices

Thể loại: Puzzle game

Platform: iOS

Tóm tắt:

Nền văn minh Ai Cập cho đến này vẫn còn là 1 bí ẩn lớn đối với con người. Các Pharaon, người quyền lực nhất thời kỳ này, được cho là nắm rõ những bí mật của cuộc sống, về những năng lực mà con người ngày nay vẫn chưa thể vươn tới được.

Các Pharaon đã vĩnh viễn ra đi nhưng liệu họ có mang tất cả nhưng bí ẩn đó đi theo mình hay họ sẽ che giấu nó ở một trong những thứ còn lại của mình…

Sau hơn 3 năm tìm kiếm cùng với sự thông minh và may mắn của mình John Kent đã khám phá ra một bí ẩn được chon giấu trong chính các lăng mộ của Pharaon – Kim Tự Tháp. Nhưng khó khăn thay khi bí ẩn đó được mã khóa bởi một trò chơi của các Pharaon Vĩ Đại: Pharaoh’s Dices

Liệu bạn có muốn cùng John Kent vượt qua thử thách này để nắm giữ những bí ẩn của cuộc sống?

Link tải:

AppStore: http://itunes.apple.com/us/app/pharaohs-dices/id559788547?ls=1&mt=8

Appota (AppStore.vn): http://appstore.vn/ios/home/app/15427

Video:

Thân.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mã nguồn các giải thuật tìm kiếm

Dạo này có nhiều bạn cần được share mã nguồn các giải thuật tìm kiếm trên đồ thị mà mình không có nhiều thời gian để check, nên giờ đưa nó lên đây để mọi người cùng tham khảo.

http://www.mediafire.com/?pep4vb9oqsbtda6

Mã đăng ký khi run ứng dụng: B096D6C23400F52DD83B5FEE2CF4C1FD0

Thân,

6 phản hồi

iPhone: Thư viện request server HTTP/HTTPs

Trong lập trình iPhone, để kết nối server qua giao thức HTTP ta thường sử dụng lớp

NSURLConnection *connection;

NSURLConnection *conn = [[NSURLConnection alloc] initWithRequest:[NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:url] cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy timeoutInterval:REQUEST_TIME_OUT] delegate:self];

Thư viện này được xây dựng sử dụng trên cơ sở của lớp NSURLConnection, có 2 lớp chính trong thư viện này:

Đọc tiếp »

1 phản hồi

Tìm hiểu cơ bản Objective – C (P.3)

1.1.  Association References

Sử dụng tham chiếu liên kết để giả lập việc bổ sung các biến thể hiện đối tượng vào một đối tượng khác.

Việc khởi tạo một tham chiếu liên kết chủ yếu dựa trên một key, ta có thể thêm nhiều liên kết nếu ta muốn với nhiều key khác nhau, sử dụng hàm runtime của Objective-C là objc_setAssociatedObject

void objc_setAssociatedObject (id object, void *key, id value, objc_AssociationPolicy policy)

object: đối tượng nguồn của liên kết

key: khóa của liên kết. Khóa này thường là đối tượng static.

value: giá trị liên kết với khóa cho đối tượng. Đưa giá trị nil để xóa một liên kết đã tồn tại

policy: các policy cho liên kết

static char overviewKey;

NSArray *array = [[NSArray alloc] initWithObjects:@”One”, @”Two”, @”Three”, nil];

NSString *overview = [[NSString alloc] initWithFormat:@”%@”, @”First three numbers”];

objc_setAssociatedObject(array, &overviewKey, overview, OBJC_ASSOCIATION_RETAIN);

Tạo liên kết overview vào đối tượng array, ta truy xuất đối tượng liên kết overview thông qua đối tượng array và khóa

NSString *associatedObject = (NSString *)objc_getAssociatedObject(array, &overviewKey);

Đọc tiếp »

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tìm hiểu cơ bản Objective – C (P.2)

1.1.  Lớp

1.1.1.     Các khái niệm cơ bản

1.1.1.1.          Định nghĩa lớp

Một lớp trong Objective-C được định nghĩa gồm 2 file thành phần tương tự C, C++. Một file *.h định nghĩa trước các biến thành phần và tên các phương thức, file *.m định nghĩa phần thực thi cho các phương thức trong file *.h

 

File ClassName.h

 

#import <headerFile.h>

 

@interface ClassName {

variable1 declaration;

variable2 declaration;

}

method1 declaration;

method2 declaration;

@end

 

Objective-C sử dụng từ khóa @interface để khai báo một tên lớp trong file h. Từ khóa @end được sử dụng ở cuối phần khai báo.

 

File ClassName.m

 

#import “ClassName.h”

 

@implementation ClassName

-method 1 //triển khai phương thức 1

-method 2 // triển khai phương thức 2

@end

 

Objective-C sử dụng từ khóa @implementation để khai báo phần thực thi thực sự của lớp trong file m. Từ khóa @end được sử dụng ở cuối phần khai báo.

Đọc tiếp »

1 phản hồi

Tìm hiểu cơ bản Objective – C (P.1)

1.    Giới thiệu

Ngôn ngữ lập trình Objective-C là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được xây dựng chủ yếu dựa trên nền tảng ANSI C, và ngoài ra nó còn được mở rộng từ Smalltalk, một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đầu tiên. Objective-C được thiết kế với mục đích đưa vào C các tính năng hướng đối tượng một các đơn giản và dễ hiểu nhất.

Objective-C là ngôn ngữ chính được Apple chọn để viết các ứng dụng cho hệ điều hành MAC, iPod và iPhone.

Như vậy, để nắm được Objective-C bạn phải có kinh nghiệm về ngôn ngữ C. Nếu bạn có kiến thức tốt về C thì bạn có thể nắm nhanh Objective-C và có thể bắt đầu phát triển các ứng dụng cho iPhone và hệ điều hành MAC. Nếu không, bạn nên dành thời gian tìm hiểu thêm về ngôn ngữ C trước khi tìm hiểu Objective-C.

Đọc tiếp »

4 phản hồi