Archive for category Công nghệ

Configure and create a new Google App Engine project on Eclipse

1. Prepare
I’m using
– MAC OS Maverick 10.9
– Eclipse Kepler 4.3
– Google App Engine Plugin for Eclipse
– Google App Engine SDK 1.9.3
– JDK 1.7: GAE 1.9.3 only supports JDK 1.6 and 1.7
2. Checking configuration
a. Checking JRE Path
– Preference\Java\Installed JREs
– Check the checkbox of JDK 1.7

Đọc tiếp »

%(count) bình luận

Thiết lập SCM trên Xcode

Để quản lý mã nguồn khi lập trình Objective-C sử dụng IDE Xcode, ta nên sử dụng tính năng SCM (Source Control Management) được tích hợp sẵn trên Xcode.

Đây là bài giới thiệu các bước thiết lập  thông tin Repository cho Xcode.

Đọc tiếp »

2 phản hồi

Cảm nhận chút về Bing Search của Microsoft

Chà hôm nay mới thử xài thử bộ máy tìm kiếm Bing mới ra lò của ông lớn Microsoft
Đây là trang chủ của Bing: http://www.bing.com

Trang chủ khá đơn giản, có chút đẹp hơn so với Google, hình như một khoảng thời gian là Bing đưa lên hình ảnh về một địa danh làm background và cho phép người dùng xem các thông tin về địa danh đó khi click vào một số ô thông tin bên trên background

Đọc tiếp »

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Họp online với Adobe ConnectNow

Mới tìm hiểu về cái Adobe ConnectNow thấy hay hay nên post bài chia sẻ với mọi người
Một nhóm làm việc ít người nhưng cách trở về địa lý có thể sử dụng Adobe ConnectNow để tổ chức cuộc họp cho nhóm
Adobe ConnectNow cho phép chia sẻ màn hình máy tính của mình với những thành viên tham gia họpGiờ chúng ta thử lần lượt step by step tham qua cái Adobe ConnectNow

Bắt đầu đăng ký
https://www.acrobat.com/?lp=cn&su=1&trackingid=COYSP


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cài đặt subversion trên nền window

– Ta có thể tải bản subversion mới nhất ở http://subversion.tigris.org/
– Chọn gói subversion for Windows NT, 2000, XP and 2003
– Tiến hành cài đặt, giả sử ta cài đặt vào thư mục %Program Files/Subversion


Đọc tiếp »

2 phản hồi

Web 3.0

Thế giới đang trong giai đoạn Web 2.0 với sự nổi lên của các nội dung tự tạo, mạng xã hội, video trực tuyến, RSS, mash-up… Nhưng 10 năm nữa, chúng sẽ nhường đường cho Semantic Web, cuộc sống ảo và những hệ thống máy tính thông minh.Tiền thân của Web 3.0 đã xuất hiện ngay trong lòng Web 2.0 nhưng đó chỉ là những ứng dụng, công nghệ, tư tưởng… chưa thực sự phổ biến và trưởng thành. Chúng vẫn cần thêm thời gian để phát triển và tạo niềm tin ở người sử dụng.


Web ý thức

Người đặt nền tảng cho mạng thông tin toàn cầu Tim Berners-Lee đã nhiều lần đề cập đến Semantic Web (Web ý thức). Trong đó, các hệ thống có thể giao tiếp với nhau, phân tích và diễn giải ý nghĩa của mọi dữ liệu trên site, rồi tập hợp nội dung liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. Nhờ đó, một công ty du lịch sẽ biết khách hàng của họ có bao nhiêu đứa con, công việc, sở thích riêng… để tìm ra điểm nghỉ mát lý tưởng nhất cho cả gia đình.

Trong cuốn The Road to Sematic Web (Con đường dẫn đến Web ý thức), tác giả Alex Iskold mô tả ý tưởng trọng tâm của Sematic Web là tạo ra những “metadata”: chuỗi các cơ sở dữ liệu nối tiếp nhau, có nhiệm vụ bổ sung cho thông tin trên web để các máy tính có thể hiểu và giải quyết những vấn đề ngữ nghĩa phức tạp.

Đọc tiếp »

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kiến trúc MVC

Kiến trúc Model-View-Controller(MVC) là gì?

Kiến trúc MVC là việc chia tất cả mục của một ứng dụng ra làm ba thành phần (component) khác nhau Model, View và Controller. Các thành phần của kiến trúc MVC một trách nhiệm duy nhất và không phụ thuộc vào các thành phần khác. Những sự thay đổi trong một thành phần sẽ không có hoặc là có rất ít ảnh hưởng đến các thành phần khác. Các trách nhiệm của mỗi thành phần là


Model: Model được giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lưu dữ liệu vào các kho chứa dữ liệu. Tất cả các nghiệp vụ logic được thực thi ở Model. Dữ liệu vào từ người dùng sẽ thông qua View được kiểm tra ở Model trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Việc truy xuất, xác nhận, và lưu dữ liệu là một phần của Model

Đọc tiếp »

,

2 phản hồi