Ứng dụng Quản lý chi tiêu (P.4)

2.8. UC-008 Change own infor

2.8.1. Tóm tắt

Người dùng chọn chức năng sửa thông tin cá nhân

2.8.2. Tiền điều kiện

Thực hiện UC-001 Login

2.8.3. Hậu điều kiện

2.8.4. Luồng sự kiện

2.8.4.1.Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin cá nhân
2
Hệ thống hiển thị giao diện quản lý thông tin cá nhân, với các thông tin của người dùng
3
Người dùng nhập thông tin và chọn lưu thông tin
4
Hệ thống lưu thông tin
5
Hiển thị thông báo thành công
6
Kết thúc UC

2.8.4.2.Luồng rẽ nhánh

2.8.4.2.1. Luồng thứ nhất

Bước
Đặc tả
1
Ứng dụng lưu thông tin có lỗi (CSDL)
2
Hiển thị thông báo lỗi
3
Kết thúc UC

2.8.4.2.2. Luồng thứ hai

Bước
Đặc tả
1
Người dùng hủy yêu cầu cập nhât
2
Hiển thị giao diện chính
3
Kết thúc UC

2.9. UC-009 Add user

2.9.1. Tóm tắt

Người dùng chọn chức năng tạo mới người dùng cho ứng dụng

2.9.2. Tiền điều kiện

Thực hiện UC-001 Login
Người dùng đăng nhập thuộc nhóm Admin

2.9.3. Hậu điều kiện

2.9.4. Luồng sự kiện

2.9.4.1.Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Trên giao diện quản lý người dùng, chọn chức năng tạo người dùng
2
Hệ thống hiển thị giao diện : username, pass, tên, nhóm
3
Người dùng nhập thông tin và chọn lưu thông tin
4
Hệ thống lưu thông tin
5
Hiển thị thông báo thành công
6
Kết thúc UC

2.9.4.2.Luồng rẽ nhánh

2.9.4.2.1. Luồng thứ nhất

Bước
Đặc tả
1
Ứng dụng lưu thông tin có lỗi (CSDL)
2
Hiển thị thông báo lỗi
3
Kết thúc UC

2.9.4.2.2. Luồng thứ hai

Bước
Đặc tả
1
Người dùng hủy yêu cầu tạo mới người dùng
2
Hiển thị giao diện chính
3
Kết thúc UC


2.10. UC-010 Change user

2.10.1. Tóm tắt

Người dùng chọn chức năng thay đổi thông tin người dùng cho ứng dụng

2.10.2. Tiền điều kiện

Thực hiện UC-001 Login
Người dùng đăng nhập thuộc nhóm Admin

2.10.3. Hậu điều kiện

2.10.4. Luồng sự kiện

2.10.4.1. Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Trên giao diện quản lý người dùng, chọn chức năng thay đổi thông tin người dùng
2
Hệ thống hiển thị giao diện
3
Người dùng nhập thông tin và chọn lưu thông tin
4
Hệ thống lưu thông tin
5
Hiển thị thông báo thành công
6
Kết thúc UC

2.10.4.2. Luồng rẽ nhánh

2.10.4.2.1. Luồng thứ nhất

Bước
Đặc tả
1
Ứng dụng lưu thông tin có lỗi (CSDL)
2
Hiển thị thông báo lỗi
3
Kết thúc UC

2.10.4.2.2. Luồng thứ hai

Bước
Đặc tả
1
Người dùng hủy yêu cầu thay đổi thông tin người dùng
2
Hiển thị giao diện chính
3
Kết thúc UC

2.11. UC-011 Delete user

2.11.1. Tóm tắt

Người dùng chọn chức năng xóa thông tin người dùng cho ứng dụng

2.11.2. Tiền điều kiện

Thực hiện UC-001 Login
Người dùng đăng nhập thuộc nhóm Admin

2.11.3. Hậu điều kiện

2.11.4. Luồng sự kiện

2.11.4.1. Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Trên giao diện quản lý người dùng, chọn chức năng xóa thông tin người dùng
2
Hệ thống hiển thị giao diện
3
Người dùng chọn user cần xóa, thực hiện xóa
4
Hệ thống xác nhận lại yêu cầu và xóa thông tin
5
Hiển thị thông báo thành công
6
Kết thúc UC

2.11.4.2. Luồng rẽ nhánh

2.11.4.2.1. Luồng thứ nhất

Bước
Đặc tả
1
Ứng dụng lưu thông tin có lỗi (CSDL)
2
Hiển thị thông báo lỗi
3
Kết thúc UC

2.11.4.2.2. Luồng thứ hai

Bước
Đặc tả
1
Người dùng hủy yêu cầu xóa người dùng
2
Hiển thị giao diện chính
3
Kết thúc UC

2.12. UC-012 Logout

2.12.1. Tóm tắt

Người dùng sau khi đã đăng nhập, chọn chức năng đăng xuất khỏi ứng dụng để khóa một số chức năng: cập nhật tin, quản lý user…

2.12.2. Tiền điều kiện

Thực hiện UC-001 Login

2.12.3. Hậu điều kiện

Khóa một số chức năng: cập nhật tin, quản lý user…

2.12.4. Luồng sự kiện

2.12.4.1. Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Trên giao diện chính, người dùng chọn chức năng Đăng xuất
2
Hệ thống xác nhận lại yêu cầu
3
Thực hiện đăng xuất
4
Kết thúc UC

2.12.4.2. Luồng rẽ nhánh

2.12.4.2.1. Luồng thứ nhất

Bước
Đặc tả
1
Người dùng hủy yêu cầu đăng xuất
2
Hiển thị giao diện chính
3
Kết thúc UC

2.13. UC-013 To system tray

2.13.1. Tóm tắt

Người dùng chọn chức năng ẩn ứng dụng về khay hệ thống

2.13.2. Tiền điều kiện

2.13.3. Hậu điều kiện

2.13.4. Luồng sự kiện

2.13.4.1. Luồng cơ bản

Bước
Đặc tả
1
Trên giao diện chính, người dùng chọn chức năng ẩn ứng dụng
2
Ứng dụng chuyển về khay hệ thống
3
Kết thúc UC

Advertisements

,

  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: